Предшколска установа
НАША ЧАРОЛИЈА

Драга Савета

Темеље заједно градимо, родитељству се учимо, све лакше радимо

  • Извод из матичне књиге рођених детета,
  • Држављанство детета,
  • Држављанство мајке
  • Уверење о месту пребивалишта детета,
  • Потврда о запослењу оба родитеља (уколико је родитељ запослен у иностранству или није евидентиран у радном односу, неопходна нам је писана изјава, оверена од стране родитеља),
  • Очитане личне карте оба родитеља
  • Потврда педијатра да је дете психофизички способно за похађање Предшколске установе,
  • Потврда педијатра о досадашњој вакцинацији,
  • Брис грла, носа и перианални брис.

Захтев за субвенције Родитељ попуњава и потписује у просторијама Предшколске установе „Наша чаролија“, које ми затим предајемо Градској управи по азбучном реду.

Свако дете је јединка за себе. Како од дана оснивања гајимо индивидуалан приступ деци, тако је и свака адаптација индивидуална. Из досадашњег искуства, кроз упитнике и разговоре са родитељима, упознајемо се са карактером и навикама како деце, тако и породице, па у складу са наведеним у договору са родитељима одређујемо трајање и тип адаптације. Дешава се да на адаптацију емотивно реагују и родитељи, те је ток адаптације најважније ускладити са потребама породице.

Предшколска установа Наша чаролија има свог педагога, психолога, дефектолога, педијатра, зубара и Мицу хемичарку. Услуге наведених сарадника (осим дефектолога) улазе у укупну цену коју родитељи плаћају.
Услуге сарадника – дефектолога реализују се по потреби и у договору са родитељима.

Your Content Goes Here“Народне играрије и песмице старије“ је фолклорни програм за децу узраста од 1 до 6,5 година.
„Чаролијанци и глумци“ програм је драмских сарадника за узраст деце од 2,5 до 6,5 година,

Naša Čarolija

Како да дођете до нас

Назив: Предшколска установа „НАША ЧАРОЛИЈА“
Адреса: Ложионичка 39, Ново Насеље
Пошта: 21100 НОВИ САД

Naša Čarolija Sobica za igru

ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА КОНТАКТИРАЈТЕ НАС