Предшколска установа
НАША ЧАРОЛИЈА

Сигурност Вашег детета је наш приоритет.

Ми смо предшколска установа чији су програми и принципи пословања засновани на традиционалним вредностима нашег поднебља.

Од дана свог оснивања Предшколска установа Наша чаролија са својом дечицом и родитељима расте у мањим мешовитим групама. У млађој мешовитој групи уз васпитача и медицинску сестру васпитача кроз игру и индивидуални приступ расту и развијају се радозналци од шест месеци старости до три године.
Старију мешовиту групу чине васпитачи и бистре главице узраста од 3 до 6,5 година. Предности мешовитих група су многобројне, а ми за вас издвајамо само оне најважније:

  • Млађа деца су друштвено активнија и више комуницирају са старијом децом,
  • Старија деца помажу млађој деци и уче их, при чему преузимају одговорност за своје поступке,
  • Дружење деце различитог узраста боље утиче на развој говора,
  • Старија деца радије уче млађу децу него своје вршњаке, а млађа деца пре уче од старије деце
    него од својих вршњака.

ПрограмNaša Čarolija

 

Program Naša Čarolija

Како би наши најмлађи једног дана успели да изграде продуктиван лични и академски живот, подједнако је важно у раним годинама развоја поред стицања квалитетних знања и вештина искористити пун дечији потенцијал за развој њихове социјалне и емоционалне интелигенције.

Зато заједно развијамо пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима.

Неопходно је нагласити да се све речено од детета само очекује онолико колико његово развојно стање омогућава, да дете примени и да кроз игру и односе са старијима и вршњацима упије, усвоји, имитира и временом уклопи у своју свест, личност, идентитет, и сопствени интегритет.

Није довољно, ни неопходно све обавезе вршити тачно и прецизно, а без осећања и топлине. Са децом се пре свега гради однос присности, поверења и сигурности.

Односи деце са децом, деце са одраслима и деце са околином су суштина.

Сигурност Вашег детета је наш приоритет.

Naša Čarolija
Dragana Dodić
Mirjana Kovačević
Naša Čarolija

Одрастање Вашег детета је лакше и лепше уз предшколску установу
„НАША ЧАРОЛИЈА“

ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА КОНТАКТИРАЈТЕ НАС

Како да дођете до нас

Назив: Предшколска установа „НАША ЧАРОЛИЈА“
Адреса: Ложионичка 39, Ново Насеље
Пошта: 21100 НОВИ САД

Naša Čarolija Sobica za igru

ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА КОНТАКТИРАЈТЕ НАС