Предшколска установа
НАША ЧАРОЛИЈА

Наша мисија, визија и циљеви

Ми смо предшколска установа чији су програми и принципи пословања засновани на традиционалним вредностима нашег поднебља.

Предшколска установа
„НАША ЧАРОЛИЈА“

Наша мисија је пружимо изузетну бригу и негу за свако дете кроз безбедно окружење, подстичући целовит развој детета, од најранијег узраста уз креирање одговарајућих услова и подстицање развоја сопствене личности, проширивање искуства и изграђивање сазнања о себи, другима и свету.
Наша визија јесте да градећи карактер малих мислилаца у времену које долази, обезбеђујемо све неопходне базичне услове за изграђивање психичко-менталног склопа деце која одишу сигурношћу у сопственом осамостаљивању
Наш циљ јесте да негујемо традиционалне вредности, професионално и тимски учимо децу како да уче и користе свој ум, ефикасно комуницирају користећи се разноврсним вербалним, визуелним и симболичким средствима, али и да свет схвате као целину повезаних система у ком користећи критичко креативно мишљење одговорно и ефикасно управљају собом и својим активностима.

Како да дођете до нас

Назив: Предшколска установа „НАША ЧАРОЛИЈА“
Адреса: Ложионичка 39, Ново Насеље
Пошта: 21100 НОВИ САД

Naša Čarolija Sobica za igru

ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА КОНТАКТИРАЈТЕ НАС